Bài 1: Có quá sớm để tìm hiểu về "Tâm linh"?

10 XP
#STJ #TuệKhông #Kahuna

Bài học này sẽ giúp các Anh/Chị hiểu hơn về:
- 6 cấp độ tư duy trong khoa học NLP
- Vì sao người giàu trở nên giàu hơn
- Phân biệt 3 khái niệm, phạm trù trong cuộc sống
- Tâm linh là gì? Lợi ích khi Tu tập Tâm linh & áp dụng vào công việc, cuộc sống

Bài 1: Có quá sớm để tìm hiểu về "Tâm linh" nằm trong chuỗi chương trình
Hành Trình Tiến Hoá Tâm Linh - Spiritual Transformation Journey (STJ)

STJ Là nơi sẽ giúp Bạn biết cách huy động sự tham gia trọn vẹn của TẤT CẢ thành phần của Bản thể, Trí tuệ Siêu việt, Siêu thức, Ý thức, Tiềm thức v.v phối hợp cùng nhau như một NHẤT THỂ.

Mỗi thành phần có vai trò, chức năng ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ trong việc giải quyết vấn đề KÝ ỨC tái hiện lại. Khi KÝ ỨC ái hiện sẽ choán hết “T M KHÔNG” của Bản thể ngăn cản sự thị hiện của Hứng khởi.

Phước - Huệ đến với Bạn!!!
Merits - Wisdom to You!!!
Visit us: https://www.hanhtrinhtienhoatamlinh.com/
Email us: hanhtrinhtienhoatamlinh@gmail.com
Views
3 Total Views
3 Members Views
0 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Đối với Anh/Chị ngày hôm nay mới tìm hiểu về Tâm Linh là: