MMM CAMP

MMM CAMP

MMM CAMP là một chương trình huấn luyện theo chuẩn quốc tế. Chương trình mang tính chất trải nghiệm tạo ra những kết quả nhanh và bền vững trong việc khai phá tiềm năng bên trong của mỗi con người.

Người phụ trách Administrator
Cập nhật gần nhất 15/06/2021
Completion Time 5 phút
Thành viên 5
  • Giới thiệu
    • Trại huấn luyện SỨ MỆNH TRIỆU TRIỆU NGƯỜI (MMM CAMP) - Lần 1