Quà tặng dành cho học viên

Sách Sứ Mệnh Triệu Triệu Người (MMM)

Dành cho 250 học viên đầu tiên, hạn chót đăng ký vào ngày 10/06/2022. Mã quà tặng miễn phí 1 quyển sách MMM được thông báo trong từng khóa học. (Học viên vui lòng thanh toán tiền vận chuyển khi nhận sách)

Hướng dẫn nhận quà

Bước 1: Nhận quà quà tặng

 Bấm link https://tifla.vn/shop/sach-su-menh-trieu-trieu
● Bấm nút [Add to Cart] (Thêm vào giỏ hàng)


Bước 2: Kiểm tra thông tin quà tặng

 Quà tặng 1 quyển sách Sứ Mệnh Triệu Triệu Người (MMM)

 Bấm nút [Tiến hành thanh toán] để sang bước tiếp theo


Bước 3: Điền thông tin nhận sách

 Tên: Điền họ tên người nhận sách (ghi đầy đủ họ tên học viên)

● Email: địa chỉ email để nhận thông tin đơn hàng

● Điện thoại: số điện thoại để bộ phận giao hàng gọi xác nhận trước khi giao

● Bấm nút [Tiếp theo] (Lưu ý: các thông tin bắt buộc phải được nhập đầy đủ mới có thể tiến hành bước tiếp theo)


Bước 4: Nhập mã quà tặng

 Bấm link Tôi có mã ưu đãi (dưới hàng Tổng tiền thanh toán)
● Nhập mã (được cung cấp trong khóa học)
● Bấm nút [Áp dụng]

Bước 4: (tiếp)

 Nhập mã đúng thì sẽ thấy thông báo “Bạn đã áp dụng thành công mã khuyến mãi sau …” và trên màn hình thể hiện Tổng thanh toán là 0 đ.
● Bấm nút [Xác nhận đơn hàng] là xong.

CÁC SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Bấm vào tên sư kiện để tìm hiểu ngay.

Upcoming Events